Risker med att spela på internet 

Att spela på internet är numera normen för spelintresserade unga och vuxna som söker på casino bästa utan spelpaus. Internet har möjliggjort för mängder av olika spel och dessutom för att spela tillsammans med vänner på andra sidan jordklotet. Trots de möjligheter internet öppnat upp för finns det även en del risker med att vistas på- och spela på internet. Med tanke på att många unga barn och ungdomar brukar tycka om att spendera kvällarna vid datorn eller spelkonsolen och spela online är det viktigt att de vet om vilka risker det innebär. Det är även viktigt att som förälder veta vad man kan göra för att skydda sina barn från att råka illa ut på internet. Även om du som förälder kanske inte kan sitta med hela tiden när ditt barn sitter och spelar, är det viktigt att diskutera öppet om problematiken och riskerna som onlinespel innebär. På så sätt skapas en trygg miljö där barnet öppnet kan berätta om något olämpligt händer. 

Risker för unga 

Du är förälder är du skyldig att hålla uppsikt över ditt barn när hen vistas på internet och underhåller sig med att spela spel. Det kan vara bra att förklara förklara för sitt barn vilka risker spelandet innebär för att dessa risker lättare ska undvikas. Allra bäst är det att hålla god uppsikt över vilka spel barnet spelar då olika spelmiljöer tenderar att vara mer eller mindre problematiska. 

  • Användargenererat innehåll kan skapas i ett spel som i vissa fall kan vara olämpligt för barn och unga. Ibland slår det snett på internet och vissa saker bör inte barn komma i kontakt med. Om barnet spelar på din dator bör du därför se till att du inte har något som kan vara skadligt för ditt barn att stöta på. 
  • Barn kan komma i kontakt med främlingar på internet som kan visa på dåligt beteende. Många servrar låter många spelare samlas och spela tillsammans. Det är inte säkert att alla spelare är i samma ålder som barnet, vilket innebär att olämpligt beteende och olämpliga diskussioner kan förekomma. Stötande språk kan förekomma och i värsta fall mobbning. Fusk, manipulation och allmänna otrevligheter är tyvärr risker med att spela på öppna plattformar som kanske inte kontrolleras speciellt bra. Diskutera gärna detta med ditt barn och be dem berätta om något olämpligt inträffar och sitt allra helst med när barnet spelar för att hålla koll. 
  • Sekretessbrott kan uppstå i form av att vissa spel kan uppmana barn att knyta band till andra spelare. Detta kan i värsta fall leda till att barnet delar med sig av personlig information vilket kan bli farligt om informationen hamnar i fel händer. 
  • Länkar där innehållet inte är passande kan uppkomma i onlinespel, som många barn blir nyfikna och trycker på. Det kan vara oerhört traumatiserande om personen som länkat kanske enbart vill göra skada. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.